Mark Curvers | Open VLD Lanaken | Lijstduwer
Gewezen 1ste Schepen Lanaken & Zaakvoerder De Brouwerij
Gewezen Kabinetsmedewerker Vlaams Parlement
Stationsstraat 123 te 3620 Lanaken | Tel 089-258 587
E-mail | Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube

dinsdag 5 juni 2012

Meeste Limburgers bij Marino Keulen, geen enkele bij Inge Vervotte

17/09/2004 - HBVL | Maar één op elf Vlaamsekabinettards is Limburger. Van de 395 personeelsleden die vandaag aan de slag zijn op de kabinetten van de tien Vlaamse ministers, zijn er 35 afkomstig uit Limburg. Dat is één op elf. Geen enkele Limburger bekleedt de hoogste post van kabinetschef. Wel levert deze provincie vier adjunct-kabinetschefs en twee kabinetssecretarissen. Dat deze regering met Marino Keulen slechts één Limburgs minister telt, tegenover vier midden 2001 bij de regering-Dewael, zit daar wellicht voor iets tussen.

10 juli 2001. Jaak Gabriëls legt de eed af als Vlaams minister. Op dat ogenblik telt de tienkoppige Vlaamse regering met Patrick Dewael (minister-president), Steve Stevaert (vice-minister-president), Johan Sauwens en Jaak Gabriëls maar liefst vier Limburgers.

"Eigenlijk werd Vlaanderen toen bestuurd door een Limburgse regering. Dat vertaalde zich ook naar de kabinetten, die door heel wat Limburgers bevolkt werden. Het spreekt voor zich dat er toen veel directe lijnen tussen Limburg en Brussel waren, en dat is erg voordelig als je beslissingen erdoor wil drukken", zegt een insider. "In deze regering zijn we die luxepositie kwijt."

Gradaties

Een overzicht:
  • De belangrijkste job op een kabinet is die van kabinetschef, de persoon die beleidsmatig het dichtst bij de minister staat. Net daaronder staan de adjunct-kabinetschefs - één per bevoegdheid van de minister. Twee andere niet onbelangrijke functies zijn die van woordvoerder en kabinetssecretaris. De eerste staat in voor de contacten met de pers en kan in naam van de minister spreken, de secretaris is diegene die het personeelsbeleid op het kabinet voert en de werkingsmiddelen beheert. Voorts heeft een minister ook een aantal adviseurs, en een heleboel medewerkers - van inhoudelijke tot secretaressen en chauffeurs.
  • Marino Keulen (12): Met 12 gouwgenoten (op voorlopig 34 medewerkers) is Keulen koploper inzake Limburgse tewerkstelling. Vooreerst is er de Breese connectie met kabinetssecretaris Rik Van de Konijnenburg, woordvoerder Frank Beckx en persoonlijke secretaresse Kim Klaps. De Limburgse dossiers heeft Keulen toevertrouwd aan twee stadsgenoten: Inge Hermans en Mark Curvers uit Lanaken. Ook chauffeur Marc Feytons en Laurence Libert uit Hasselt (medewerker binnenlands bestuur) zijn geen onbekende namen in politiek Limburg. Marc Feytons is de zoon van het overleden Loonse VLD-kopstuk Freddy Feytons, Laurence Libert is bij VLD-Limburg de eerstvolgende opvolger voor een zitje in het Vlaams parlement.

Meest recente publicaties van onze mensen