Mark Curvers | Open VLD Lanaken | Lijstduwer
Gewezen 1ste Schepen Lanaken & Zaakvoerder De Brouwerij
Gewezen Kabinetsmedewerker Vlaams Parlement
Stationsstraat 123 te 3620 Lanaken | Tel 089-258 587
E-mail | Website | Facebook | Twitter | Google+ | YouTube

vrijdag 22 november 2013

Landschapspremie van bijna € 40.000 voor Domein PietersheimVoor de uitvoering van diverse beheerwerken in Domein Pietersheim mag VZW Toerisme dit jaar rekenen op een landschapstoelage van bijna € 28.000. Daarbovenop start een aannemer begin december met de aanplant van 110 zomereiken, essen en lindes. Aan deze werken hangt een prijskaartje van bijna € 13.000, opnieuw betoelaagd voor 70%. De werken kaderen binnen het “Landschapsbeheerplan” dat in 2006 goedgekeurd werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Pietersheim werd in 1983 erkend als beschermd landschap. Door het afsluiten van een landschapsbeheersplan ontvangt de beherende VZW Toerisme 70% toelage op de gemaakte kosten van de beheerwerken.

Een groot gedeelte van de premie gaat naar maai- en snoeiwerken. Circa 1600 lopende meters haag (klein landschapselement) werd in eigen regie gesnoeid. Het snoeisel werd manueel afgevoerd. Diverse percelen die ingekleurd staan als bloemenweide werden gemaaid. Door beperkte begrazing in bepaalde weidepercelen, creëert men immers een kleurrijke bloemenweide, belangrijk voor de biodiversiteit. Diverse hagen kregen een inboet (vervangen van dood plantmateriaal) en niet alleen werd de hoogstamfruitboomgaard volledig gesnoeid, 15 dode bomen werden vervangen door nieuwe, inheemse appelrassen. Voor het eerst zullen ook de oevers van de beide slotgrachten grondig gemaaid worden met daarbij het afvoeren van het maaisel. Ook de strijd tegen de Amerikaanse Vogelkers wordt verder gezet. Door zijn enorme zaadverspreiding zorgt deze exoot voor een overwoekering in het bos waardoor streekeigen bomen zoals de beuk of wintereik geen of weinig groeikansen krijgen.

Begin december start een aannemer met de aanplant van 130 hoogstambomen (zomereik, es, linde) binnen het domein (Sportstraat en weide Kalverdries). Die vervangen de 110 populieren en Amerikaanse eiken die begin 2013 gekapt werden. De stronken die nog resten, worden netjes weg gefreesd. Op de plaats (langs atletiekpiste) waar de Amerikaanse eiken gekapt werden, komen er nu weer streekeigen planten in de plaats, o.a. eik, beuk (boomlaag), kornoelje, vlier, boskers, Gelderse roos, hondsroos… (struiklaag) en bosanemoon, dalkruid (kruidlaag) met een totaal van 400 planten. Aan deze aanplantwerken hangt een totaalprijsje van € 12.947. Ook deze beheerwerken  zijn voor 70% betoelaagd door het Agentschap “Onroerend Erfgoed”.

Meest recente publicaties van onze mensen